Calders

Calders
  • MIDA DEL TEXT + = -

08:48  |  20/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Informació oficial

Data de publicació Nom Document

Ordenances fiscals
01/01/2009 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 6-ocup-s-l-subs-l-i-volada.pdf - 60,65 KBO.F. núm 6 - Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
01/01/2009 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 5-icio.pdf - 68,28 KBO.F. núm 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
01/01/2009 Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials 36-cont-esp.pdf - 56,07 KBO.F. núm 36 - Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
01/01/2009 Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines 14-portades-aparadors-vitrines.pdf - 39,07 KBO.F. núm 14 - Taxa per la instal·lació de portades, a paradors i vitrines
01/01/2009 Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili 24-serveis-socials.pdf - 28,94 KBO.F. núm 24 - Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili
01/01/2009 Lloguer i funcionament del Centre Cívic 19-lloguer-centre-c-vic.pdf - 25,21 KBO.F. núm 19 - Lloguer i funcionament del centre cívic
01/01/2009 Taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local 7-aprof-dom-public-emprreses-inter-gral.pdf - 56,02 KBO.F. núm 7 - Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local
01/01/2009 Impost sobre activitats econòmiques 2-iae.pdf - 68,5 KBO.F. núm 2 - Impost sobre activitats econòmiques
01/01/2009 Taxa pel subministrament d'aigua 23-aigua.pdf - 33,52 KBO.F. núm 23 - Taxa pel subministrament d'aigua
01/01/2009 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 13-parades-i-barraques.pdf - 44,77 KBO.F. núm 13 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
01/01/2009 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 4-plusvalues.pdf - 80,08 KBO.F. núm 4 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
01/01/2009 Taxa per la retirada de vehicles a la via pública 33-vehicles.pdf - 29,99 KBO.F. núm 33 - Taxa per la retirada de vehicles a la via pública
01/01/2009 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies i materials de construcció 10-escombraries.pdf - 54,98 KBO.F. núm 10 - Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
01/01/2009 Taxa per la prestació dels serveis de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 21-activitats.pdf - 37,83 KBO.F. núm 21 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i les instal·lacions
01/01/2009 Impost sobre bens immobles 1-ibi.pdf - 101,54 KBO.F. núm 1 - Impost sobre bens immobles
01/01/2009 Taxa per aprofitament especial amb motiu de la cel·lebració civil de casaments 15-aprof-espai-per-casaments.pdf - 19,28 KBO.F. núm 15 - Taxa per l'aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments

Convocatòries
29/12/2014 Acta del Ple Ordinari 27/10/2014 apo27oct.pdf - 163,59 KBActa del Ple Ordinari 27/10/2014

Anuncis
29/12/2014 Acta del Ple Ordinari 1/12/2014 apo1des.pdf - 175,61 KBActa del Ple Ordinari 1/12/2014

Perfil del contractant
29/12/2014 Acta del Ple Extraordinari 9/12/2014 ape9des.pdf - 132,47 KBActa del Ple Extraordinari 9.12.2014

Urbanisme
14/04/2015 POUM n-s-urb.pdf - 15444,81 KBNormes urbanístiques POUM

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA