Calders

Calders
 • MIDA DEL TEXT + = -

18:22  |  14/05/2021

Data i hora oficial

El temps

Comunicat d'obres

Informar a l’Ajuntament de petites reformes o canvis interiors o exteriors en una construcció com per exemple: reforma de cuina i bany sense moure envans,canvi de paviment,arranjament del jardí...


QUI HO POT DEMANAR

El titular de la propietat.


Com iniciar el tràmit


Internet

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/ C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=014&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Instà

Presencial

On es fa

 • Títol

  AJUNTAMENT DE CALDERS
 • Telèfon

  938309000
 • Dades de contacte

  Plaça Major 1
  08275 - Calders

  Telèfon: 93 830 90 00

  Correu electrònic: calders@calders.cat

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1. Instància comunicant el tipus d'obra.

 

2. Documentació exigida pel tipus d'obra en qüestió segons el llistat de l'annex 2 de l'ordenança municipal d'Obres menors (s'adjunta al peu de pàgina).

 

3. Liquidació de les taxes corresponents:

- Ordenança Fiscal 5 reguladora de l'ICIO:

quota tributària del 3,25 % del pressupost de les obres

- Ordenança Fiscal 17 reguladora de la Taxa per expedició de doc. administratius:

quota tributària del 0,2 % del preesupost de l'obra (reducció del 50% en comunicats d'obra)
Data de modificació: 05/06/2020 12:40:05