Cessió d'espais i materials

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais i material municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, et...

Línies de servei:

  • Establiment de normativa de cessió d'espais
  • Lliurament de claus i control de la cessió
  • Manteniment de les instal·lacions
Darrera actualització: 12.01.2021 | 12:39