Comunicacions i autoritzacions de crema

La prohibició de la crema de residus agrícoles amb caràcter general es manté a la norma, i se n'ha de prioritzar el reciclatge mitjançant tractament biològic de la matèria orgànica: “triturar, portar a la deixalleria, o fer servir els mecanismes de recollida establerts”.

Les microexplotacions i petites explotacions agràries queden exemptes de la prohibició general de cremes.

Però què és una microexplotació i una petita explotació agrària de cara a poder discernir quan estaria exempta de la prohibició general de crema ?. D'acord amb l'article 2.2 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions Agràries, es defineix com a explotació agrària, el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular en l'exercici de l'activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, i que constitueix en si mateixa una unitat tecnicoeconòmica.

Les organitzacions empresarials tenen la obligació de comunicar-se digitalment amb les administracions.

Els particulars no poden cremar les restes de poda de jardi ni de parceles que no són explotacions agricoles o silvicoles.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines comarcals del departament d'acció climatica, alimentació i agenda rural. C/Prudenci Comellas 6, Manresa, 93 872 42 24 , emailabages.daam@gencat.cat

Darrera actualització: 07.01.2023 | 10:11