Contracte menor del servei de coordinació i gestió del casal social i equipaments municipals de l’Ajuntament de Calders

Dijous, 10 de juny de 2021 a les 00:00

És objecte del contracte el servei de coordinació i gestió del Casal de Calders i dels equipaments municipals de l’Ajuntament de Calders.

El Casal constitueix un punt de referència dels programes municipals de Serveis a les Persones i al Territori, així com un canal d’accés a programes culturals i socioculturals i a iniciatives per a la vida associativa i de participació ciutadana. En aquest sentit, els objectius general a assolir amb la prestació d’aquest servei són els següents:

  • Desenvolupar actuacions que fomentin la pràctica sociocultural del conjunt de la població, possibilitar l’accés i estimular el consum de béns socials, i artístics, així com desenvolupar projectes de suport a la creació cultural.
  • Potenciar l’existència d’espais de relació i de trobada, per a promoure i possibilitar la integració social i la participació activa de població.
  • Oferir l’ús d’espais i d’instal·lacions que, permetin que el Casal Social i altres equipaments municipals, es constitueixin en referència, tant territorial com ciutadana, per les activitats de promoció social d’iniciativa municipal o de les entitats i associacions.
  • Col·laborar en l’articulació i cohesió del territori mitjançant el suport a les iniciatives de les entitats, associacions o projectes existents, tot fomentant el treball en xarxa i tenint especial cura en la detecció de nous moviments associatius informals, per tal de fomentar dinàmiques comunitàries.
Darrera actualització: 17.09.2021 | 09:17