Exposició de la matrícula de quotes municipals IAE 2022

Dijous, 24 de març de 2022 a les 00:00

La matricula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l'exercici 2022, restarà a disposició del públic des de l'1 al 19 d'abril, ambdós inclosos.
Els contribuents degudament identificats, podran consultar la matrícula corresponent , a l'apartat de tràmits de la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) (orgt.diba.cat) 

Darrera actualització: 01.04.2022 | 07:43