La societat de caçadors de Calders s’adhereix a la vaga de caça del senglar declarada a Catalunya.

Dilluns, 5 de setembre de 2022

El passat diumenge la societat de caçadors va fer entrega al Sr. Alcalde del manifest que explica els motius.

Contingut del manifest
 

 "ELS CAÇADORS DE CATALUNYA FEM VAGA DE CAÇA DE SENGLAR PELS SEGÜENTS

MOTIUS I NO LA DESCONVOQUEM FINS QUE RETIRIN EL 8.3

El detonant d’aquest anunci de vaga va ser el nou punt 8.3 que s’ha introduït a l’actual Ordre de

Vedes, que diu textualment el següent:

“8.3 La persona o entitat titular de l’aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, d’acord amb el

pla tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima previsió possible, i en tot cas abans

del seu inici, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant el tramitador o

l’aplicació informàtica que aquest departament habiliti a tal efecte, les batudes de caça major

previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data,

l’horari previst, el municipi i les coordenades UTM del punt central de la batuda.”

Doncs bé, pels desconeixedors del món de la cacera, això és inassolible en la majoria de batudes o

“ganxos” de senglar que es fan a Catalunya, perquè fins el mateix moment de l’inici de la cacera, en

funció dels rastres que es vegin, no se sap del cert on es caçarà. Fins i tot, durant una mateixa

jornada de caça, el lloc pot variar.

Si el que es pretén es reduir el risc d’accidents amb usuaris del medi natural (boletaires,

excursionistes, ciclistes, esparreguers, recol•lectors de pinyes, de llentiscle, de plantes

aromàtiques,…….) durant la caça del senglar, la solució és que no entrin a la zona de batuda, que

segurament estarà senyalitzada amb les plaques que el Departament ja fa uns anys que obliga a

col•locar.

El 8.3 NO GARANTEIX la seguretat

No hi ha regim sancionador publicat per la gent que entri a una batuda.

No hi haurà prou “policia” per garantir que tothom compleixi (un policia a cada batuda per

evitar que entri algú?)

No tothom podrà enviar les dades per falta de cobertura.

No tothom té accés al futur plànol de batudes per consultar-ho.

Comunicar en la majoria de batudes o ganxos NO és viable perquè es poden anar

modificant durant el transcurs de la batuda!

Jo caço al meu vedat (que tinc permís) així que ja queda comunicat

Ja n’hi ha prou d’anar només a “sobreregular” els “fàcils”. Aquí s’ha de llegir més enllà de les línies

del 8.3, i entendre que el que s’està exigint és que els caçadors comptin amb el reconeixement i

l’aval de la seva activitat per part de l’administració i els polítics responsables, sense embuts,

en obert i sense tabús. Si l’activitat gaudeix d’aquest reconeixement públic, si es protegeix l’activitat

cinegètica de veritat, si s’explica a la ciutadania per què és necessària (arguments no en falten), es

crearà amb el temps consciència pública sobre el tema, sobre la necessitat de deixar fer les batudes,

de restringir l’accés d’altres usuaris al seu interior, per seguretat.

Les conseqüències de no caçar son preocupants; accidents de trànsit, danys a agricultura, zoonosi,

PPA,... No estem contra els pagesos, és una lluita compartida, els responsables són els polítics

que fan les normes des del despatx i sense coneixement perquè no trepitgen el territori ni escolten

els que en saben."

#vagacaçasenglar

Darrera actualització: 5.09.2022 | 10:18