Pla de Mesures Antifrau

L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix l'obligació de tota entitat decisòria o executora que participi en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

 

Darrera actualització: 12.02.2024 | 13:44