Bases específiques i convocatòria del procés selectiu concurs oposició cobertura temporal places d'Auxiliar Tècnic d'Equipaments

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició per a la cobertura temporal de les places d'Auxiliar Tècnic d'Equipaments ( Grup C, Subgrup C2) i constitució d'una borsa de treball per atendre necessitats urgents o per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants de l'Ajuntament de Calders

Darrera actualització: 10.08.2023 | 10:08