Molí del Blanquer

Àmbit: Patrimoni immoble
Titularitat: privada
Tipologia: Edifici
Ús actual: En desús

Antic molí blanquer i posteriorment fariner. Conjunt format per dos elements separats: el molí i un possible dipòsit. L'edifici del molí de planta interior adossat a la vessant natural de la muntanya. Està orientat en sentit E-W amb la porta d'accés a llevant. Aquesta ben conservada es feta amb llinda monolítica on s'hi llegeix l'any 17.. on manquen els dos darrers dígits. L'edifici està cobert amb volta de pedra en arc rebaixat, descarregant sobre els murs laterals d'uns 110 cm de gruix. A l'interior s'hi conserva el graó sobre elevat de les moles, amb una d'elles in situ, sota la qual es creu que es troba el carcabà ben conservat i a mig colmatar. Uns 20 m a l'est hi ha una construcció de planta quadrada (5 X 5 m) amb un dipòsit cilíndric a l'interior. Sembla que aquesta construcció podria ser el dipòsit on assaonaven les pells. A un nivell més alt hi ha la casa del moliner.

Estat conservació: L' any 2003 s'hi va fer una intervenció arqueològica i arquitectònica de neteja i conservació.
Segle: XIV-XIX
Emplaçament: Prop del riu Calders a la seva vessant dretana i ran un camí carreter procedent de l' antiga carretera de Manresa a Vic, el qual es pot agafar al p.k. 13.8 en direcció al Mas Rubió.
Longitud: 1º 57' 54''
Latitud: 41º 45' 30''
Alçada: 330 m
Accés: fàcil

Aquest molí és el primer documentat a Catalunya, concretament des del 1126. Es tractava d'un molí blanquer (per a adobar pells) que probablement aprofitava l'aigua calenta de la font Calda, a pocs metres del molí. També presenta la particularitat d'estar deslligat d'un centre urbà on eren habituals aquestst obradors. No se sap en quin moment el molí canvià de funció, però al segle XVIII ja s'esmenta com a molí blader, situació que conservà fins a principis del segle XX. Del primitiu molí no en queda res, la construcció actual data del segle XVIII.

Bibliografia:

* SERRA i COMA, Roser: El molí del Blanquer de Calders, a Miscel•lània d'Estudis Bagencs, Centre d'Estudis del Bages, Manresa, 1982, pp. 143-149.
* Calders, un municipi entre el Pla de Bages i el Moianès, p. 81.
* VII Caminada Popular de Navarcles (fulletó amb text de Llorenç Ferrer), Centre Excursionista de Navarcles, 13-X-1991.
 

Coordenades de contacte Prop del riu Calders a la seva vessant dretana i ran un camí carreter procedent de l' antiga carretera de Manresa a Vic, el qual es pot agafar al p.k. 13.8 en direcció al Mas Rubió.

Darrera actualització: 13.01.2021 | 10:32